Locality ID

st_Hijikawa_Ito(1966)

Year/Month

1960/8

Property

Prefecture: Ehime Prefecture

Basin: Hiji-kawa

Lake: Kanogawa Dam

Country/region: Japan

Specimen/occurence ID

Liobagrus reini Akaza_Hijikawa_Ito(1966)

Oncorhynchus masou ishikawae Amago_Hijikawa_Ito(1966)

Plecoglossus altivelis altivelis Ayu_Hijikawa_Ito(1966)

? Misgurnus anguillicaudatus (Clade B1) Dojo_Hijikawa_Ito(1966)

Odontobutis obscura Donko_Hijikawa_Ito(1966)

Carassius cuvieri Gengoroubuna_Hijikawa_Ito(1966)

Pseudobagrus nudiceps Gigi_Hijikawa_Ito(1966)

Carassius auratus langsdorfii Ginbuna_Hijikawa_Ito(1966)

...More

Cottus pollux complex (landlocked) Kajika_Hijikawa_Ito(1966)

Cottus kazika Kamakiri_Hijikawa_Ito(1966)

Pseudogobio esocinus Kamatsuka_Hijikawa_Ito(1966)

Candidia temminckii Kawamutsu_Hijikawa_Ito(1966)

Rhinogobius flumineus Kawayoshinobori_Hijikawa_Ito(1966)

Cyprinus carpio Koi_Hijikawa_Ito(1966)

Oryzias latipes Medaka_Hijikawa_Ito(1966)

Silurus asotus Namazu_Hijikawa_Ito(1966)

Oncorhynchus mykiss Nijimasu_Hijikawa_Ito(1966)

Tridentiger brevispinis Numachihibu_Hijikawa_Ito(1966)

Zacco platypus Oikawa_Hijikawa_Ito(1966)

Cobitis taenia/biwae (sp. complex) Shimadojo_Hijikawa_Ito(1966)

Ctenopharyngodon idella Sougyo_Hijikawa_Ito(1966)

Rhynchocypris oxycephalus jouyi Takahaya_Hijikawa_Ito(1966)

Gnathopogon elongatus elongatus Tamoroko_Hijikawa_Ito(1966)

Tribolodon hakonensis Ugui_Hijikawa_Ito(1966)

Anguilla japonica Unagi_Hijikawa_Ito(1966)

Hypomesus nipponensis Wakasagi_Hijikawa_Ito(1966)

? Rhinogobius sp. OR Yoshinobori_Hijikawa_Ito(1966)

Species...More
Associated source

伊藤猛夫・二階堂要 (1966) ダム湖の上流および下流における魚類の量的分布. 魚類学雑誌 13:145-155

Circle center does not necessarily imply the sampling point

Map Wheel Zoom